Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định và nâng cao chất lượng bột giấy tẩy trắng tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy (Xem File đính kèm)

Tải vềFile đính kèm
  1. 14-2-qd-phe-duyet-goi-4-4-


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons