Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện  – Tổng công  ty Giấy Việt Nam.

– Nhà thầu trúng thầu: Xí nghiệp TN Cơ khí Toàn Cầu.

– Giá trị ký kết hợp đồng sau khi thương thảo: 33.550.000 đồng (Đã bao gồm VAT).

(Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn ).

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Xí nghiệp Bảo dưỡng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và phòng ban chức năng hoàn thiện hợp đồng và trình Tổng công ty Giấy Việt Nam ký kết hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng TCKT, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chi tiết xem tại đây Quyet dinh op qua nhiet

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons