Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân công để sửa chữa, phục hồi các cấp nén của máy nén khí số 04 tại Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân công để sửa chữa, phục hồi các cấp nén của máy nén khí số 04 tại Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân công để sửa chữa, phục hồi các cấp nén của máy nén khí số 04 tại Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Xem tại đây QĐ KQLCNTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons