Thành lập Nhà máy chế biến gỗ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thành lập Nhà máy chế biến gỗ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Để mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thành lập thêm một đơn vị thành viên – Nhà máy chế biến gỗ, địa điểm tại tại khu vực sản xuất thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Nhà máy chế biến gỗ được thành lập Theo Quyết định số 184/QĐ-GVN.PT ngày 30 tháng 7 năm 2018 với chức năng: Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, phát huy ưu thế và tiềm năng của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp và chế biến gỗ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Tổng công ty.

Nhiệm vụ: Tổ chức sản xuất gỗ thanh, ván ép, viên nén năng lượng, dăm mảnh theo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Tổng công ty.

Tổ chức công tác xử lý chất thải vệ sinh công nghiệp trong phạm vi của Nhà máy chế biến Gỗ theo quy định của Tổng công ty.

Tổ chức tiếp nhận nguyên liệu gỗ và các vật tư khác phục vụ sản xuất của Nhà máy chế biến Gỗ theo quy định của Tổng công ty.

Tổ chức triển khai các mặt quản lý Nhà máy theo quy định của Tổng công ty.

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng năm của Nhà máy theo Quy định của Tổng công ty.

Thực hiện các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn do Tổng công ty quy định.

Tổ chức sản xuất, hạch toán nội bộ theo quy định của Tổng công ty.

Phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy. Lập biên bản sự cố kỹ thuật, biên bản tai nạn lao động trong đơn vị.

Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật theo quy định của Tổng công ty.

Thực hiện công tác kiểm kê và chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất theo quy định của Tổng công ty.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, thi nâng bậc, xét đề nghị thi chuyển ngạch nâng ngạch cho cán bộ công nhân viên theo quy định của Tổng công ty.

Thực hiện công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên của Nhà máy.

Thực hiện công tác bảo mật theo quy định của Tổng công ty.

Nhà máy chế biến gỗ là một trong 7 đơn vị hạch toán báo sổ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Nhà máy chế biến Gỗ sẽ phát huy thế mạnh về lĩnh vực lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam

VPBB

Đăng lúc 07/08/2018 15:48


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons