Thông báo các vùng có dịch COVID-19

Thông báo các vùng có dịch COVID-19

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang yêu cầu người dân tại vùng dịch khi về quê ăn Tết phải thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà… Vậy xác định vùng dịch Covid-19 thế nào?

Nguồn: LuatVietnam.vnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons