Thông báo: Chào giá cước vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho – TCT Giấy Việt Nam đến các địa điểm tại khu vực Hà Nội

Thông báo: Chào giá cước vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho – TCT Giấy Việt Nam đến các địa điểm tại khu vực Hà Nội

Chào giá cước vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho -Tổng công ty giấy Việt Nam đến các địa điểm tại khu vực Hà Nội

     Yêu cầu:            

  1. Hàng hóa vận chuyển: Sản phẩm giấy dạng cuộn
  2. Khối lượng vận chuyển: 400 tấn
  3. Địa điểm giao nhận hàng:

     – Địa điểm nhận hàng:  Tại Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.)

     – Địa điểm giao hàng: Các địa điểm tại khu vực Hà Nội

  1. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển:

     – Xe đầu kéo hoặc Container 40 feet có thùng kín, sàn nhẵn, phẳng, sạch để không làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa khi vận chuyển trong mọi điều kiện thời tiết. Đảm bảo đủ điều kiện hợp pháp khi tham gia giao thông.

  1. Yêu cầu thời gian vận chuyển hàng:

   Trong vòng 1 ngày kể từ ngày nhận hàng tại Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

   – Phương thức vận chuyển:  Đường bộ.

  Kính mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia Chào giá cước vận chuyển Sản phẩm giấy cuộn từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam đến các địa điểm tại khu vực Hà Nội.

   Thời gian chào giá muộn nhất đến trước 9 giờ ngày 18/12/2020. Thư báo giá được niêm phong kín gửi về theo địa chỉ: Phòng Thị Trường –Tổng công ty Giấy Việt Nam

 ( Thị trấn Phong Châu- Phù Ninh- Phú Thọ)

   Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons