Thông báo chào hàng cạnh tranh Dịch vụ cân bằng động lô dẫn chăn của máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

Thông báo chào hàng cạnh tranh Dịch vụ cân bằng động lô dẫn chăn của máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ cân bằng động lô dẫn chăn của máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Dịch vụ cân bằng động lô dẫn chăn của máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Cân bằng động 02 lô dẫn chăn của máy xeo

– Kích thước lô: F 316x350mm; Chiều dài lô L=4550mm

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Các lô dẫn chăn sau khi được cân bằng động phải đảm bảo làm việc ở trạng thái ổn định, không bị mất cân bằng khi được lắp đặt trên máy xeo.

– Công việc cân bằng động được thực hiện tại xưởng của nhà thầu.

– Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ vận chuyển các lô đến xưởng của nhà thầu và ngược lại.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói (không điều chỉnh giá trong thời gian thực hiện hợp đồng; giá chào bao gồm các loại thuế, phí, trượt giá và các rủi ro khác)

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h 45 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2021.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons