Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bánh răng của hộp số băng tải than số 4, 5 Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bánh răng của hộp số băng tải than số 4, 5 Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bánh răng của hộp số băng tải than số 4, 5 Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bánh răng của hộp số băng tải than số 4, 5 Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

 

TT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
1 Cặp bánh răng M1,75 nghiêng đầu vào hộp số BG253:

+ Z1=26, đường kính 50mm, chiều dài L=80 mm (bánh răng nghiêng trái)

+ Z2=105, đường kính 197mm, chiều dài L=40 mm (bánh răng nghiêng phải)

+ Thấm C, N mài toàn bộ bề mặt răng

+ Chế tạo tại Việt Nam

Bộ 03
2 Cặp bánh răng M3 nghiêng đầu ra hộp số BG253:

+ Z1=14, đường kính 52mm, chiều dài L=186 mm (trục răng nghiêng trái)

+ Z2=70, đường kính 222mm, chiều dài L=38 mm (bánh răng nghiêng phải)

+ Thấm C, N mài toàn bộ bề mặt răng

+ Chế tạo tại Việt Nam

Bộ 03
 

 

3

Trục răng M3 nghiêng trái hộp số DS11/ZS6A-90S4

+ Z=14, đường kính 55mm,chiều dài L=256 mm.

+ Thấm C, N mài toàn bộ bề mặt răng

+ Chế tạo tại Việt Nam

Cái 02
 

 

4

 Bánh răng M3 nghiêng phải hộp số DS11/ZS6A-90S4

+ Z=50,đường kính 160mm, chiều dài L=50 mm.

+ Thấm C, N mài toàn bộ bề mặt răng

+ Chế tạo tại Việt Nam

Cái 01

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Các bánh răng của hộp số băng tải than số 4 và 5 sau khi chế tạo xong phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, lắp đặt đồng bộ với thiết bị trên dây chuyền sản xuất .

+ Bề mặt của các bánh răng phải thật nhẵn và không bị rỗ, nứt bề mặt.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 15 tháng 03 năm 2021 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 15 tháng 03 năm 2021.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons