Thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Cân bằng động lô vớt keo mới gia công tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Cân bằng động lô vớt keo mới gia công tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Cân bằng động lô vớt keo mới gia công tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Cân bằng động lô vớt keo mới gia công tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Cân bằng động 01 lô vớt keo mới gia công

– Kích thước: Φ400×5570 mm

– Vị trí làm việc: tại Phân xưởng Giấy

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Cân bằng động đạt cấp chính xác G2.5 theo ISO 1940

– Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, lắp ráp được trên thiết bị hiện có của Tổng công ty Giấy Việt Nam, và đáp ứng tốt các yêu cầu của thiết bị.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: tại xưởng của bên B

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h, ngày 28 tháng 7 năm 2021.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons