Thông báo chào hàng cạnh tranh

Thông báo chào hàng cạnh tranh

Thông báo chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm điều hòa nhiệt độ 1 chiều, cụ thể như sau:

 

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38247773              Fax: 024 38260381

Mã số thuế: 2600357502

 

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam – 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phone:            024 3 8247773

Fax:                024 3 8260381

Email:             vp.hn@vinapaco.com.vn

 

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày  20/7/2018.

Đăng lúc 16/07/2018 10:39


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons