Thông báo đấu thầu: Dịch vụ sửa chữa bọc cao su cho các lô dẫn mảnh 523.Ev.339 và 524.Ev.(320+321) của Phân xưởng Nguyên liệu

Thông báo đấu thầu: Dịch vụ sửa chữa bọc cao su cho các lô dẫn mảnh 523.Ev.339 và 524.Ev.(320+321) của Phân xưởng Nguyên liệu

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê thực hiện công việc: Dịch vụ sửa chữa bọc cao su cho các lô dẫn mảnh 523.Ev.339  và 524.Ev.(320+321) của Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Cụ thể như sau:

  1. Hạng mục công việc: Dịch vụ sửa chữa bọc cao su cho các lô dẫn mảnh 523.Ev.339 và 524.Ev.(320+321) của Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Bọc cao su mài mòn và xẻ rãnh cho các quả lô băng tải

+ Kích thước: Ø400xØ430x950mm: 01 quả

+ Kích thước: Ø540xØ570x1115mm: 01 quả

+ Kích thước: Ø400xØ430x1115mm: 01 quả

+ Kích thước: Ø450xØ480x950mm; 01 quả

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Nhà thầu phải đến khảo sát thực tế tại hiện trường để cung cấp vật liệu bọc lô cho  phù hợp với yêu cầu.

– Các lô sau khi được sửa chữa bọc lại phải đúng yêu câu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu.

– Các lô sau khi được lắp đặt phải phù hợp với thiết bị hiện có, chịu mài mòn, làm việc ở trạng thái ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cẩu của người sử dụng.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi ký hợp đồng

– Địa điểm giao hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam Thị trấn Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
  2. Thời gian nộp báo giá: Trước 10h00 ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637

  1. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  2. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h30 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons