Thông báo đấu thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, gia công chế tạo mặt bích và các tấm vách của bộ trao đổi nhiệt 63 He30 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

Thông báo đấu thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, gia công chế tạo mặt bích và các tấm vách của bộ trao đổi nhiệt 63 He30 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ cung cấp vật tư, gia công chế tạo mặt bích và các tấm vách của bộ trao đổi nhiệt 63 He30 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Dịch vụ cung cấp vật tư, gia công chế tạo mặt bích và các tấm vách của bộ trao đổi nhiệt 63 He30 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Cung cấp tấm thép SUS 304, Ø564×30 mm = 02 Tấm.

– Cung cấp tấm thép SUS 304, Ø440×5 mm = 02 Tấm.

– Gia công tiện + khoan tấm bích thép SUS 304 Ø564×30 mm = 02 Tấm

+ Số lỗ khoan: 150 lỗ Ø20.2 mm; 16 lỗ Ø18 mm.

– Gia công tiện + khoan tấm vách thép SUS 304 Ø440×5 mm = 02 Tấm

+ Số lỗ khoan: 150 lỗ Ø20.2 mm.

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Các vật tư cung cấp dùng để chế tạo phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, đáp ứng các thông số kỹ thuật.

+ Sản phẩm sau khi chế tạo phải đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt phù hợp với thiết bị hiện có của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Gia công chế tạo tại xưởng của nhà thầu.

– Địa điểm giao hàng: Giao hàng trên phương tiện của nhà thầu tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư, gia công chế tạo tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày ký hơp đồng bao gồm cả nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá:Đến 9h30 ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h45phút, ngày 15 tháng 3 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons