Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang”

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang”

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến gói thầu “Cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang”.

Tổng công Giấy Việt Nam xin thông báo gia hạn thời điểm đóng và mở thầu như sau:

– Gia hạn thời điểm đóng thầu đến : 9h00, ngày 16/09/2020.

– Thời điểm mở thầu: 9h30, ngày 16/09/2020 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ).

Hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0833.858.858                 Fax: 0210.3829177.

Xin trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons