Thông báo gia hạn gói thầu : ” Bộ van điều khiển. “

Thông báo gia hạn gói thầu : ” Bộ van điều khiển. “

Thông báo gia hạn gói thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Bộ van điều khiển.

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu: – Thiết bị mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu. Xuất xứ Châu Âu.

– Kèm theo tài liệu kỹ thuật (nếu có).

– Yêu cầu phải phù hợp với hệ thống hiện tại của công ty, khảo sát thiết bị tại hiện trường (nếu cần).

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi đưa vào lắp đặt hoặc 18 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến trước 9 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Nay tiếp tục gia hạn gói thầu: Bộ van điều khiển như sau:

– Tiếp tục phát hành HSMT gói thầu từ 09 giờ ngày 07/9/2018 đến trước 9 giờ ngày 14/9/2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày14 tháng 9 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 07/09/2018 10:19


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons