Thông báo gia hạn mời thầu Gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng cuối năm 2023.

Thông báo gia hạn mời thầu Gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng cuối năm 2023.

  • Thời gian gia hạn phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu và thời gian đóng thầu:
  • Gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 14 giờ 30 phút ngày 14/7/2023 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 25/7/2023 (trong giờ hành chính).
  • Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 25/7/2023.
  • Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0814888258.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons