Gia hạn thông tin gói thầu : ” Dịch vụ khảo sát cung cấp, lắp đặt thiết bị camera giám sát an ninh “

Gia hạn thông tin gói thầu : ” Dịch vụ khảo sát cung cấp, lắp đặt thiết bị camera giám sát an ninh “

Thông báo: Gia hạn thông tin gói thầu

THÔNG BÁO GIA HẠN THÔNG TIN GÓI THẦU

Vừa qua Tổng công ty Giấy Việt Nam có gửi thư mời các đơn vị tham gia dự thầu với nội dung sau:

1.Tên gói thầu : Dịch vụ khảo sát cung cấp, lắp đặt thiết bị camera giám sát

an ninh

2. Thời gian thực hiện : tháng 6/2018

–      Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Trước 9 giờ 00 phút ngày 22/6/2018

–      Thời gian mở thầu: 9h30 phút ngày 22/6/2018 tại Tổng

công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong châu, huyện Phù ninh, tỉnh Phú thọ

Nay Tổng công ty Giấy Việt nam gia hạn nhận hồ sơ , thời gian mở thầu

và bổ sung vật tư, thiết bị như sau:

Khối lượng công việc cần thực hiện.

  – Yêu cầu kỹ thuật : Các vật tư, thiết bị phải mới 100% đảm bảo chất lượng tốt, chính hãng sản xuất.

3. Điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng : Trọn gói.

– Địa điểm thực hiện : Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Thời gian bảo hành : 12 tháng.

– Điều kiện thanh toán : Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

– Thanh toán : Tổng công ty giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu 95% giá trị hợp đồng, giá trị còn lại Tổng công ty giấy Việt Nam sẽ thanh toán hết khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng : 30 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

5. Địa điểm nhận hồ sơ :  Tại Xí nghiệp Dịch vụ, Tổng công ty Giấy Việt Nam,thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ

6. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu :   Từ 9 giờ 00 phút ngày 22/6/2018 đến trước 9 giờ 00 phút  ngày 29/6/2018 .

7. Thời gian mở thầu :   Thời gian mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 29/6/2018 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Hồ sơ dự thầu của các đơn vị phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong, đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Gửi theo địa chỉ:

Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Đăng lúc 21/06/2018 15:58

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons