Gia hạn thông tin gói thầu : ” Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu “

Gia hạn thông tin gói thầu : ” Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu “

Thông báo gia hạn thông tin gói thầu

Vừa qua, Tổng công ty giấy Việt Nam có gửi thư mời Quý công ty tham gia dự thầu với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  2. Thời gian thực hiện: Tháng 6,7 năm 2018

–         Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ 9 giờ ngày 07/6/2018 đến trước 9 giờ ngày 15/6/2018

–         Thời gian mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 15/6/2018 tại Tổng công ty giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Nay Tổng công ty giấy Việt Nam gia hạn nhận hồ sơ và thời gian mở thầu như sau:

–         Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ 9 giờ ngày 07/6/2018 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 25/6/2018 .

–         Thời gian mở thầu: 16 giờ ngày 25/6/2018 tại Tổng công ty giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Hồ sơ dự thầu của các đơn vị phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong, đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Gửi theo địa chỉ:

Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3829.755        Fax: 0210.3829.177

Vậy Tổng công ty xin thông báo để Quý công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn.

Đăng lúc 18/06/2018 15:47


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons