Thông báo hủy thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cánh quạt khói lò hơi Công nghiệp NM Điện

Thông báo hủy thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cánh quạt khói lò hơi Công nghiệp NM Điện

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cánh quạt khói lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ khoản 01 điều 17 luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

          Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu nội dung hủy thầu như sau:

  1. Các nhà thầu tham dự thầu và lý do không trúng thầu:

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
 

1

Xí nghiệp Tư nhân Cơ khí Toàn Cầu Nhà thầu thiếu phương án kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá chào cao hơn giá gói thầu
 

 

 

2

Công ty TNHH Macweld Nhà thầu không đạt các yêu cầu về hiệu lực của hồ sơ dự thầu và thiếu phương án kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá chào thấp hơn giá gói thầu.Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có công văn yêu cầu làm rõ và bổ sung các yêu cầu còn thiếu ở trên nhưng đến ngày 22/04/2021 công ty TNHH Macweld không gửi được theo yêu cầu nên không đạt
 

3

Công ty CP Khoa Học Công Nghệ Và Thiết Bị Bách Khoa Nhà thầu thiếu phương án kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá chào cao hơn giá gói thầu
 

 

4

Công ty CP Cơ Điện và Vật tư thiết bị khoa học Hameco Nhà thầu không có 02 hợp đồng với lĩnh vực tương tự  ( chỉ có hợp đồng thương mại mua bán ống thép), có giá chào thấp hơn giá gói thầu. Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có công văn yêu cầu công ty CP Cơ Điện và Vật tư thiết bị khoa học Hameco bổ sung 02 hợp đồng khác có tính chất tương tự với gói thầu thự hiện, tuy nhiên quý công ty đã không bổ sung mà chỉ có công văn cam kết sẽ làm được nên không đạt.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons