Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư để chế tạo bộ đĩa xích, bánh xích cho thiết bị 533.Ev.121÷123; Bộ bạc đồng hai nửa cho thiết bị 533.Th.100 + 102; Trục vít, bánh vít cho thiết bị 533.Ag.120 và 120 A tại Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư để chế tạo bộ đĩa xích, bánh xích cho thiết bị 533.Ev.121÷123; Bộ bạc đồng hai nửa cho thiết bị 533.Th.100 + 102; Trục vít, bánh vít cho thiết bị 533.Ag.120 và 120 A tại Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư để chế tạo bộ đĩa xích, bánh xích cho thiết bị 533.Ev.121÷123; Bộ bạc đồng hai nửa cho thiết bị 533.Th.100 + 102; Trục vít, bánh vít cho thiết bị 533.Ag.120 và 120 A tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1258/QĐ-GVN.PT ngày 28/6/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư để chế tạo bộ đĩa xích, bánh xích cho thiết bị 533.Ev.121÷123; Bộ bạc đồng hai nửa cho thiết bị 533.Th.100 + 102; Trục vít, bánh vít cho thiết bị 533.Ag.120 và 120 A tại Phân xưởng Bột –  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Xí nghiệp TN Cơ khí Toàn Cầu

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do:

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ và Thiết bị Bách Khoa Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Công ty TNHH MACWELD Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons