Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hệ thống bể phốt, cống rãnh thoát nước, chỉnh trang hạ tầng thoát nước khu tập thể 3 tầng

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hệ thống bể phốt, cống rãnh thoát nước, chỉnh trang hạ tầng thoát nước khu tập thể 3 tầng

Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bên mời thầu) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, nội dung như sau:

  1. Nhà thầu được lựa chọn:

            – Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí Phong Châu

            – Giá trúng thầu: 270.529.380 đồng (Đã bao gồm VAT).

            (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm tám mươi đồng)

            – Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

            – Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

  1. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:

            Công ty CP Xây dựng Thành Công. Lý do không được lựa chọn: Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) vượt giá gói thầu được duyệt.

            Công ty TNHH Thanh Lâm. Lý do không được lựa chọn: Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) vượt giá gói thầu được duyệt.

            Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên đến các nhà thầu tham gia đấu thầu. Đề nghị nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí Phong Châu liên hệ với Tổng công ty Giấy Việt Nam đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng trước ngày 04/12/2023 (Thông báo này thay thư mời).Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons