Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2019

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2019

Nội dung: Theo file đính kèm

Tải vềFile đính kèm
  1. thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons