Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2021

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tôi xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH In Thanh Bình

Địa chỉ: Số 432, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liên, thành phố Hà Nội.

– Giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế VAT là: 246.400.000 đ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).

– Hình thức hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do:

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty TNHH In Phương Nam

Nhà thầu không đạt tối thiểu 2 hợp đồng tương tự đã đang triển khai với giá trị 100 triệu trở lên. Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất không lỗ không đạt. Như vậy không đủ điều kiện theo HSMT.

2 Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội

Không phải là nhà thầu có giá chào thấp nhấtShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons