Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo bộ xích cào tro tại Lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo bộ xích cào tro tại Lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo bộ xích cào tro  tại Lò hơi Công nghiệp  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 710/QĐ-GVN.PT ngày 7/4/2020 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo bộ xích cào tro  tại Lò hơi Công nghiệp  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Macweld

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty CP Xây lắp Cơ khí Phong Châu Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu

2

Công ty CP Khoa Học Công Nghệ Và Thiết Bị Bách Khoa Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons