Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền năm 2022

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền năm 2022 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tôi xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH in Thanh Bình
  • Địa chỉ: Số 432 – Đường K2 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.

– Giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế VAT là: 687.050.000 (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi bảy triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).

  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện: 30 ngày.
  • Các nhà thầu tham dự thầu không trúng thầu và lý do:
TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty Cổ phần in Thái Thịnh Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.
2 Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.

Đề nghị đơn vị trúng thầu liên hệ với Tổng công ty Giấy Việt Nam để thương thảo hợp đồng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons