Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch độc quyền năm 2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch độc quyền năm 2020

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch độc quyền năm 2020 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tối xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

–   Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH in Thanh Bình

–   Địa chỉ: Số 432 – Đường K2 – phường Cầu Diễn – quận Nam Từ Liêm – thành phố Hà Nội

– Giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế VAT là : 841.680.000 (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

–   Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

–   Thời gian thực hiện: 15 ngày.

–   Các nhà thầu tham dự thầu không trúng thầu và lý do:

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty cổ phần Đầu tư –Thương mại Nhật Việt Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất

2

Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tân Nhật Minh Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất

3

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển thương hiệu Hoa Lan Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất

Đề nghị đơn vị trúng thầu liên hệ với Tổng công ty Giấy Việt Nam để thương thảo hợp đồng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons