Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch độc quyền năm 2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch độc quyền năm 2021

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch độc quyền năm 2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tôi xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH in Thanh Bình
  • Địa chỉ: Số 432 – Đường K2 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.

– Giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế VAT là : 698.100.000 (Bằng chữ: Sáu trăm chín tám triệu một trăm nghìn đồng)

  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện: 15 ngày.
  • Các nhà thầu tham dự thầu không trúng thầu và lý do:
TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty TNHH In ấn Đa Sắc Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.
2 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tân Nhật Minh Hồ sơ dự thầu có 02 hợp đồng tương tự đã triển khai với giá trị dưới 100 triệu đồng. Như vậy không đủ điều kiện theo hồ sơ mời thầu.

Đề nghị đơn vị trúng thầu liên hệ với Tổng công ty Giấy Việt Nam để thương thảo hợp đồng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons