Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-GVN.PT ngày 13/9/2023 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp;

Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bên mời thầu) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, nội dung như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Môi trường Phú Minh ViNa.

– Giá trị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 216.162.000,0 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 12/2023.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp đến nhà thầu tham gia dự thầu.

Đề nghị nhà thầu là Công ty TNHH Môi trường Phú Minh ViNa đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 14/9/2023 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Thông báo này thay thư mời).

Trân trọng.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons