Thông báo mời chào hàng cạnh tranh thiết bị máy tính Văn phòng”

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh thiết bị máy tính Văn phòng”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Thiết bị máy tính Văn phòng”, cụ thể như sau:

Tên bên mời chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755, 02013605161​​Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

1. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

Danh mục thiết bị máy tính cụ thể theo hồ sơ chào giá.

Yêu cầu hàng mới, bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại thiết bị theo thư mời chào giá.

2. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 5 ngày.

3. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 30  45ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.

4. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

5. Nơi nhận hồ sơ chào giá:

– Văn phòng Tổng công ty Giấy VN, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Phone: 02103605161

Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày   25 / 5 /2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons