Mời thầu : ” Polymer cation xử lý nước thải “

Mời thầu : ” Polymer cation xử lý nước thải “

Thông báo mời thầu

1. Tên gói thầu: Polymer cation xử lý nước thải

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:

– Theo đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Hàng được bao gói trong túi nhựa hoặc trong túi xác rắn bảo đảm đủ bền đến khi sử dụng, khối lượng các bao phải thống nhất trong cùng một lô hàng.

– Yêu cầu nhà thầu chào xuất xứ hàng hóa, kèm theo chỉ tiêu chất lượng hàng hóa.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 – 45 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018 đến trước 09giờ 15 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 25/06/2018 11:48


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons