Mời thầu : ” Cung cấp bơm dùng cho bơm keo AKD.

Mời thầu : ” Cung cấp bơm dùng cho bơm keo AKD.

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp bơm dùng cho bơm keo AKD.

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:

– Hàng hóa mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, xuất xứ theo yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và lắp đặt phù hợp với thiết bị hiện đang sử dụng của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng hoặc 18 tháng kể từ khi giao hàng đối với các lỗi của nhà sản xuất.

– Quý Công ty phải nộp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao phải đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Đảm bảo dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 01/10/2018 10:24


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons