Mời thầu : ” Ống thép đen đúc và phụ kiện “

Mời thầu : ” Ống thép đen đúc và phụ kiện “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Ống thép đen đúc và phụ kiện

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:

– Hàng hóa mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

– Mục 05 -06 Xuất xứ Châu Âu hoặc tương đương,

các 08, 9; 13 xuất xứ Nhật  hoặc tương đương. Các mục còn lại xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương. Theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam (chi tiết cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04- 06 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến trước 09giờ 40 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 40 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 45 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 02/07/2018 10:44


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons