Mời thầu : ” Cung cấp đá cắt, đá mài, vải nháp các loại. “

Mời thầu : ” Cung cấp đá cắt, đá mài, vải nháp các loại. “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp đá cắt, đá mài, vải nháp các loại.

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu: – Hàng mới 100%, đảm bảo các thông số kỹ thuật và vật liệu phù hợp với thiết bị đang sử dụng, xuất xứ Châu Âu hoặc tương đương.

– Bảo hành 06 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng hoặc 12 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00’ ngày 28 tháng 6 năm 2018 đến trước 9h00’ ngày 06 tháng 7 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 06 tháng 7 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 10h00’ ngày 06 tháng 7 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 02/07/2018 10:47


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons