Mời thầu : ”   Dây đai các loại  “

Mời thầu : ”   Dây đai các loại  “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu:  Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ:  Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại:  0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu:    Dây đai các loại  

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

­Yêu cầu:

1. yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

– Đúng chủng loại thiết bị đang sử dụng, theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng hoặc 18 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng:  Trong vòng 10- 15 ngày  kể từ ngày ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

4Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu:  Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 30 phút,  ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến trước 09giờ 20 phút,  ngày 13 tháng 7 năm 2018.

6Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

– Mọi chi tiết xin liên hệ nhận hồ sơ Phòng Vật tư nguyên liệu –TCT Giấy Việt Nam

7Giá bán 01 bộ HSMT:  0,0 VNĐ

8Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 20 phút, ngày 13 tháng 7  năm 2018

10Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 7  năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 09/07/2018 12:18


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons