Mời thầu : ” Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Thông báo mời thầu

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mời thầu về gói thầu :Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

 

 

* Thông tin cơ bản về gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Tên Chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế.

– Phương thức: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

4. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 8 năm 2018.

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Trong Quý III năm 2018 đối với Báo cáo giữa niên độ năm 2018.

– Trong Quý I năm 2019 đối với Báo cáo năm 2018.

7. Thời gian đóng thầu: 09 giờ, ngày 15/8/2018.

8. Thời gian mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 15/8/2018.

 * Thông tin liên hệ:

Quý nhà thầu quan tâm xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103.762.469

Đăng lúc 25/07/2018 10:01


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons