Mời thầu : ” Vận chuyển Sản phẩm giấy  từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam vào các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh “

Mời thầu : ” Vận chuyển Sản phẩm giấy  từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam vào các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu Vận chuyển Sản phẩm giấy  từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam vào các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu:  Vận chuyển Sản phẩm giấy  từ Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam vào các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh

2. Số lượng3.000 tấn

3Địa điểm giao nhận hàng:

– Địa điểm nhận hàng:  Tại Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.)

– Địa điểm giao hàng: Các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh

4. Yêu cầu đối với các nhà thầu:

4.1  Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm: ( Các nhà thầu từng tham gia đấu thầu vận chuyển giấy từ năm 2016 trở lại đây đã đạt về năng lực kinh nghiệm với các gói thầu có khối lượng vận chuyển ≥ 3.000 tấn thì không phải chứng minh yêu cầu về năng lực kinh nghiệm)

– Nhà thầu phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp ).

 Nhà thầu phải có tối thiểu 02 hợp đồng tương tự trong vòng 2 năm trở lại đây khối lượng vận chuyển của mỗi hợp đồng tương tự tối thiểu đạt ≥ 1.000 tấn trở lên.

4.2  Yêu cầu về phương tiện vận chuyển:

– Hàng hóa phải được đóng trong Container 40 feet, sàn container phải nhẵn, phẳng, sạch và khô để không làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa của chủ đầu tư được vận chuyển trong mọi điều kiện thời tiết.

– Phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện hợp pháp khi tham gia giao thông.

4.3 Yêu cầu về bảo quản hàng hóa:

– Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng. Trường hợp hàng hóa bị hỏng  hoặc mất mát thì nhà thầu phải bồi thường cho chủ đầu tư phần hàng hóa bị hỏng hoặc mất mát theo giá trị hiện hành.

4.4 Yêu cầu thời gian vận chuyển 01 xe hàng:

– Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng tại Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

 Phương thức vận chuyển:  Đường bộ kết hợp đường biển

           4.5  Yêu cầu về bảo hiểm: Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho phương tiện vận tải và 100% giá trị hàng hóa vận chuyển.

       5. Yêu cầu về giá:

6. Thời gian nhận hồ sơ : Từ 8 giờ ngày 27/7/2018 đến 9 giờ ngày 06/8/2018 tại phòng Thị Trường – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.)

7. Thời gian mở thầu:  9h 30 phút ngày  06/8/2018 tại Tổng công ty giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ).

Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty giấy Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu được gửi theo địa chỉ:

Phòng Thị Trường – Tổng công ty giấy Việt Nam.

  Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh- Phú Thọ

  Điện thoại: 02103 827 421  Fax 02103 8290385 

Đăng lúc 27/07/2018 13:22


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons