Mời thầu : ” Cung cấp các thiết bị đo lường tự động “

Mời thầu : ” Cung cấp các thiết bị đo lường tự động “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp các thiết bị đo lường tự động

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:- Hàng mới 100%, đúng hãng sản xuất, đúng chủng loại,tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu, xuất xứ Châu Âu (đối với các mục từ 01 đến 12)

– Thiết bị phải có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo, chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO (đối với các mục 01 đến 04)

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến trước 9 giờ, ngày 08 tháng 8 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 08 tháng 8 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 30/07/2018 16:17


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons