Mời thầu : ” Màng co PVC “

Mời thầu : ” Màng co PVC “

Thông báo mời thầu

1. Tên gói thầu: Màng co PVC

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:

–  Theo tiêu chuẩn TCCS 60:2015/GBB ngày 18/9/2015 của Tổng công ty Giấy Việt Nam ban hành.

– Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có)

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30-45 ngày từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2018 đến trước 09giờ 15 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 03/08/2018 10:05


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons