Mời thầu : ” Dụng cụ chữa cháy “

Mời thầu : ” Dụng cụ chữa cháy “

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu:  Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                   Fax: 02103829177          Mã số thuế: 2600357502

Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên vật tư hàng hóa:

Yêu cầu:

– Hàng mới 100% ( theo mẫu tại Đội PCCC).

– Quý công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện ( nếu có )

2. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Phương thức lựa chọn:

Có mức giá chào thấp nhất, hồ sơ chào hàng đúng thời gian quy định của thông báo này và đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:  Trong vòng 15 ngày.

5. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ ngày 06 tháng 8 năm 2018 đến trước 10 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng:

Phòng Bảo vệ – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ;     Điện thoại: 0902031298.

7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2018.

Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 10 giờ 30 ngày 18 tháng 8 năm 2018, tại Phòng Bảo vệ –  Xí nghiệp dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 07/08/2018 15:53


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons