Thông báo mời thầu dịch vụ sửa chữa, phục hồi

Thông báo mời thầu dịch vụ sửa chữa, phục hồi

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi lại lớp Babbit của bạc đỡ trục (cút Sinê) cho Turbine đối áp (BPT) Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi lại lớp Babbit của bạc đỡ trục (cút Sinê) cho Turbine đối áp (BPT) Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

 

TT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
 

1

Đúc phôi bạc babbit B83 cho bạc hai nửa của trục Tuabin Đối áp – Nhà máy Điện

+ Bản vẽ chế tạo: BB-01-000

Bộ 01

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Phần bạc babbit B83 cho bạc hai nửa của trục Tuabin đối áp sau khi đúc xong phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng được điều kiện làm việc của trục Tuabin đối áp.

+ Sau khi đúc xong,phần phôi bạc babbit phải thật nhẵn và không bị rỗ, nứt bề mặt.

+ Độ dầy phần phôi  bạc babbit khi đúc phải để dôi ra so với kích thước ban đầu để kiểm tra lại kích thước của trục Tuabin sau đó sẽ tiện bớt phôi bạc babbit cho khớp với đường kính trục đã đo lại.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 18 tháng 8 năm 2020.

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons