Mời thầu : ” Ống thép trắng “

Mời thầu : ” Ống thép trắng “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Ống thép trắng

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:

– Hàng hóa mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

– Mục 1 đến 3 và mục 16 -17 xuất xứ Ấn Độ hoặc tương đương, các mục còn lại xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương. Theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam (chi tiết cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

– Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 08- 10 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2018 đến trước 09giờ 25 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 25 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 13/08/2018 16:17


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons