Mời thầu : ” Cung cấp bộ gioăng bảo dưỡng trao đổi nhiệt. “

Mời thầu : ” Cung cấp bộ gioăng bảo dưỡng trao đổi nhiệt. “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp bộ gioăng bảo dưỡng trao đổi nhiệt.

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu: – Hàng mới 100%, đảm bảo các thông số kỹ thuật và vật liệu phù hợp với thiết bị đang sử dụng tại Tổng công ty, xuất xứ Châu Âu hoặc tương đương.

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00’ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến trước 9h00’ ngày 24 tháng 8 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ.

8. Bảo đảm dự thầu: Không.

9. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 24 tháng 8 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 09h30’ ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 20/08/2018 15:56


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons