Mời thầu : ” Giá dao bay máy cắt A4 Will “

Mời thầu : ” Giá dao bay máy cắt A4 Will “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Giá dao bay máy cắt A4 Will

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Yêu cầu:

– Hàng nhập khẩu từ Châu Âu.

– Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, đúng hãng sản xuất, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với thiết bị đang sử dụng tại Tổng công ty.

– Hàng hóa phải có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật kèm theo.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10-12 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2018 đến trước 09giờ 15 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 19/06/2018 16:26


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons