Mời thầu : ” Digital Marketing Thương hiệu Giấy WaterSilk. “

Mời thầu : ” Digital Marketing Thương hiệu Giấy WaterSilk. “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện gói thầu: Digital Marketing Thương hiệu Giấy WaterSilk, cụ thể như sau:

  1. 1.     Thông tin cơ bản:

– Tên gói thầu: Digital Marketing Thương hiệu Giấy WaterSilk.

– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

2. Nội dung gói thầu:

– Triển khai kế hoạch Digital Marketing Thương hiệu WaterSilk qua các kênh truyền thông online.

3. Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

4. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu:

– Từ 8 giờ ngày 31/8/2018 đến trước9 giờ 30 phút ngày 06/09/2018 Tại phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam

–  Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0210.3827421

Hồ sơ mời thầu của các đơn vị phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong, đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Gửi theo địa chỉ:

Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3827421.

Email: bapaco@vinapaco.com.vn

Đăng lúc 28/08/2018 16:55


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons