Mời thầu : ” Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu. “

Mời thầu : ” Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu. “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện gói thầu: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

2. Nội dung cụ thể: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho 03 thương hiệu: Thương hiệu Vinapaco, Nhãn hiệu Giấy Bãi Bằng, Nhãn hiệu CleverUP.

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 03 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2018 đến trước 14 giờ 45 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2018.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 45 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ, ngày 06 tháng  9 năm 2018 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ).

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam:

– Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 Điện thoại: 02103829755

– Di động: 0919791331 (Mr.Việt)

– Email: bapaco@vinapaco.com.vn

 

Đăng lúc 28/08/2018 16:57


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons