Mời thầu : ” Gói thầu số 2: Xây dựng kho chứa bùn thải “

Mời thầu : ” Gói thầu số 2: Xây dựng kho chứa bùn thải “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thực hiện Gói thầu số 2: Xây dựng kho chứa bùn thải – Công trình: Đầu tư mới máy lọc sala (máy ép bùn) tại xử lý nước thải Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng kho chứa bùn thải

2. Loại gói thầu:

Xây lắp X ; Mua sắm hàng hóa ;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chỉ định thầu rút gọn

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian thương thảo hợp đồng: Từ 8 giờ 30, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

7. Địa điểm thương thảo hợp đồng: Phòng họp Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu được chỉ định thầu tham dự thương thảo hợp đồng vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 31/08/2018 08:47


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons