Mời thầu : ” Khảo sát, cung cấp thiết bị, vật tư, lắp đặt mới máy ép bùn tại xử lý nước thải Nhà máy Giấy “

Mời thầu : ” Khảo sát, cung cấp thiết bị, vật tư, lắp đặt mới máy ép bùn tại xử lý nước thải Nhà máy Giấy “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thực hiện Gói thầu số 1: Khảo sát, cung cấp thiết bị, vật tư, lắp đặt mới máy ép bùn tại xử lý nước thải Nhà máy Giấy – Công trình: Đầu tư mới máy lọc sala (máy ép bùn) tại xử lý nước thải Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Khảo sát, cung cấp thiết bị, vật tư, lắp đặt mới máy ép bùn tại xử lý nước thải Nhà máy Giấy

2. Loại gói thầu:

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa ;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp X.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HS yêu cầu báo giá: từ 8 giờ, ngày 05 tháng 9 năm 2018 đến 9 giờ 00, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HS yêu cầu báo giá: Phòng Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

8. Giá bán 01 bộ HS yêu cầu báo giá: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 10 tháng 9 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 31/08/2018 11:23


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons