Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa phục hồi các vành thùng bóc vỏ gỗ 523.Db.920 phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy. “

Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa phục hồi các vành thùng bóc vỏ gỗ 523.Db.920 phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy. “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa phục hồi các vành thùng bóc vỏ gỗ 523.Db.920 phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa phục hồi các vành thùng bóc vỏ gỗ 523.Db.920 phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy.

2. Khối lượng, công việc cần thực hiện

Sửa chữa phục hồi vành thùng bóc vỏ gỗ 523.Db.920:

– Vành thùng bóc vỏ Ø 4600 × 600             Số lượng: 02 bộ ( 01 bộ gồm 2 nửa vành ghép lại).

+ Yêu cầu kỹ thuật: làm tròn đều đường kính Ø 4600 ± 0,15; độ bóng bề mặt Δ5

3. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh

– Địa điểm giao hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

5. Thời gian, địa điểm nhận chào giá: Trước 10h30 ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2018.

Đăng lúc 18/09/2018 15:16


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons