Thông báo mời thầu: Chế tạo theo mẫu Bu lông – Ê cu bắt dao cho máy chặt gỗ523.Cr.913 của Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Chế tạo theo mẫu Bu lông – Ê cu bắt dao cho máy chặt gỗ523.Cr.913 của Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê thực hiệncông việc: Chế tạo theo mẫu Bu lông – Ê cu bắt dao cho máy chặt gỗ523.Cr.913 của Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

1. Hạng mục công việc: Chế tạo theo mẫu Bu lông – Ê cu bắt dao cho máy chặt gỗ523.Cr.913 của Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Bu lông bắt dao bay (bu lông, ê cu) 172x52x45x11: 120 bô

– Vật liệu: Thép SC 45 hoặc tương đương

3. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Nhà thầu phải đến khảo sát thực tế tại hiện trường để chế tạo bu lông cho phù hợp với yêu cầu.

– Bu lông được cung cấp phải mới 100% chưa qua sử dụng, theo đúng mẫu và yêu câu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu.

– Bu lông sau khi được lắp đặt phải phù hợp với thiết bị hiện có, làm việc ở trạng thái ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cẩu của người sử dụng.

4. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại kho Tổng công ty Giấy Việt Nam, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 03 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản thanh lý hợp đồng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh do một ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam phát hành và được bên thuê chấp nhận.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày trong đó thời gian gia công chế tạo và giao hàng là 25 ngày còn lại là thời gian nghiêm thu thanh lý hợp đồng

6. Thời gian nộp báo giá: Trước 10h00 ngày 28 tháng  6năm 2024 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Th

Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637

7. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.

8. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h30 phút, ngày 28  tháng  6  năm 2024.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons