Thông báo mời thầu: Chế tạo cặp bánh răng hộp số nhóm sấy 1 của hai máy Xeo tại Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Chế tạo cặp bánh răng hộp số nhóm sấy 1 của hai máy Xeo tại Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Chế tạo cặp bánh răng hộp số nhóm sấy 1 của hai máy Xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Chế tạo cặp bánh răng hộp số nhóm sấy 1 của hai máy Xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật: Chế tạo 01 cặp bánh răng dùng cho hộp số nhóm sấy 1 của hai máy Xeo
  3. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Sản phẩm chế tạo phải đảm bảo được các thông số kỹ thuật về đường kính các bánh răng, các góc nghiêng ăn khớp, đường kính lắp vòng bi, lắp trục và khi làm việc đảm bảo các thông số kỹ thuật.

– Các vật liệu chế tạo đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng.

– Sản phẩm sau khi chế tạo xong phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng do đơn vị sản xuất cấp.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói

– Địa điểm thực hiện: Chế tạo tại xưởng của bên sản xuất, giao hàng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (điạ chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h, ngày 29 tháng 3 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons