Thông báo mời thầu: Chế tạo trục bơm nước cao áp phun rửa chăn, lưới máy xeo 1 và máy xeo 2 tại PXG

Thông báo mời thầu: Chế tạo trục bơm nước cao áp phun rửa chăn, lưới máy xeo 1 và máy xeo 2 tại PXG

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Chế tạo trục bơm nước cao áp phun rửa chăn, lưới máy xeo 1 và máy xeo 2 (bơm 631.Pu.515A) tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy -Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Chế tạo trục bơm nước cao áp phun rửa chăn, lưới máy xeo 1 và máy xeo 2 (bơm 631.Pu.515A) tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy -Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

+ Chế tạo trục bơm của bơm 631.Pu.515A = 01 cái

+ Các thông số kỹ thuật theo bản vẽ số F-992-M13-074 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

+ Các vật tư cung cấp dùng để chế tạo phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, đáp ứng các thông số kỹ thuật.

+ Vật liệu dùng để chế tạo phải phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu  công nghệ trong quá trình vận hành thiết bị.

+ Trục bơm sau khi được chế tạo đảm bảo các thông số kỹ thuật theo đúng bản vẽ và lắp đặt phù hợp với thiết bị hiện có của Tổng công ty Giấy Việt Nam (tham khảo bản vẽ tại Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam).

+ Sản phẩm sau khi chế tạo xong phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng do đơn vị thực hiện cấp.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Chế tạo tại xưởng của bên sản xuất, giao hàng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (điạ chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 28 tháng 9 năm 2020 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h45Phút, ngày 28 tháng 9 năm 2020.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons